Companies    Members    About Ecoprofile Log in | Create account  

Category results

Text Match

Header Match

Members

Company

Categories

Products

More Results

RÅDET FOR BÆREDYGTIG TRAFIK

 
RÅDET FOR BÆREDYGTIG TRAFIK er en forening, hvis formål det er for hele landet at fremme en trafikudvikling, der er natur- og miljømæssig bæredygtig, herunder at reducere behovet for bilbaseret transport samt at opprioritere den kollektive trafik til at være et effektivt og billigt tilbud til borgerne.


Målet søges opnået gennem oplysning, holdningspåvirkning og kritisk gennemgang af myndighedernes initiativer på trafikområdet.

Foreningen afholder generalforsamling hvert forår. 

Foreningen for Bæredygtig Trafik er åben for enkeltpersoner, foreninger, fagforbund, virksomheder og organisationer, der støtter formålet.

Medlemskab forudsætter betaling af kontingent for et helt kalenderår. Dets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Ansøgning om kollektivt medlemskab forelægges Rådet til afgørelse.
 
Bæredygtig trafik er f.eks. 

  • fodgængere
  • cyklister
  • letbaner (moderne sporvogne), tog og busser

Rådet har i tidens løb udarbejdet en lang række høringssvar.
 
Det kan man se mere om på rådets hjemmeside www.baeredygtigtrafik.dk og hjemmesiden www.slagelse-naestved.dk.
 
Hertil kommer artikler, kronikker mv i dagspressen som f.eks. formandens kronik i Ingeniøren den 23. januar 2012 letbaner betaler sig bedre end metro .

Desuden åbner medlemskab af rådet mulighed for at debattere trafikpolitiske synspunkter om udviklingen i andre egne af verden med andre rådsmedlemmer og andre trafikpolitiske interesserede, som f.eks. fra Buenos Aires i Argentina 2011 City of Buenos Aires achievements sustainable mobility plan , f.eks. her på Ecoprofile Danmarks hjemmeside. 

 

Administrator

Jimmy Flindt
Mobility
Freight
On Foot
Bicycle
Mopeds & Motorcycles
Bus and Train
Online Communication
Car
Boat
Air
Hotels & Conferencing
Other Travel
Energy
Insulation
Heating & Indoor Climate
Hot water
Domestic Electricity Use
Solar Energy
Wind Energy
Hydropower
Oil, coal & gas
Nuclear
Biomass
Heat Pumps
Geothermal Power
Energy Other
Food
Organic
Locally produced
Home Grown
Gathered
Hunting and Fishing
Meat
Seafood
Vegetables
Beverages
Food Other
Other Consumption
Electronics
Construction Materials
Furniture and Interior Decoration
Hobby Products
Sport and Outdoor Activities
Service
Clothing and Textile
Toys
Skin Care
Entertainment
Other Consumption
Society & Economy
Perspectives on Sustainability
Consumption and Lifestyle
Business
Economic Growth
Culture & Media
Planning
Waste and Recycling
Water
Waste Water
Jobs and labour time
Kids
Education
Savings and Investment
Environmental Politics